2016 Hong Kong
 
Participated in
Movement with Fan

Solo by Chen Kai


2016 Düsseldorf
 
Tanzemesse NRW'16
Participated in Line II

Tang Xin, Li De


2016 Hong Kong Participated in Sweep

Solo by Chen Kai


2014 Kuala Lumpur
 
Tari'14 International Dance Festival
Participated in Line II

Henry Shum, Miao jia-jun


2014 Hong Kong Participated in Line II

Henry Shum, Wu Cheng-fan


2014 Hong Kong Participated in Circle II

Li Lu, Henry Shum, Yu Lan,
Sze-ling Wong, Chen Guan Yu


2013 Hong Kong Participated in Flex

Li Lu, Christine He (German)
Mao Wei, Chiu Wing Tung


2012 Hong Kong Participated in Line and Aureola

Solo by Chen Kai


2011 Beijing Participated in Flex (overture)

Solo by Chen Kai


2010 Beijing Participated in Circle

Dancers of Jin Xing Dance Theatre


2010 Shanghai Participated in Line

Dancers of Jin Xing Dance Theatre


2009 Seoul
 
Seoul International Choreography Festival
Participated in Line

Solo by Chen Kai


2009 Hong Kong Participated in Sweep(overture)

Solo by Chen Kai


2008 New York City Participated in Two-poems Line and Circle

Solo by Chen Kai